Systemy poliuretanowe dla budownictwa i przemysłu

Jakie jest przewodnictwo cieplne poliuretanu?

Przewodnictwo cieplne to właściwość fizyczna obecna w każdym materiale, z poliuretanem włącznie, która mierzy zdolność przewodzenia ciepła przez ten materiał. Innymi słowy, jest to transport energii cieplnej przez dane ciało fizyczne. To przenoszenie energii powstaje z powodu różnicy temperatur, jako że, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ciepło zawsze przenosi się w kierunku niższej temperatury.

W momencie izolowania mieszkania, ważna jest znajomość przewodnictwa cieplnego użytych materiałów ponieważ od niego zależeć będzie wydajność energetyczna i komfort temperatury w mieszkaniu. Na przykład, metale mają wyższą wartość przewodnictwa cieplnego niż drewno, ale najniższym przewodnictwem cieplnym charakteryzują się materiały izolacyjne jak włókno szklane i poliuretan.

conductividad térmica del poliuretano 1.jpg

 

Istota przewodnictwa cieplnego w izolacji budynków

Właściwości izolatorów termicznych są kluczowe dla osiągnięcia celów oszczędności energetycznej wyznaczonych przez Unię Europejską na rok 2020. Zarówno w budynkach jednopiętrowych jak i kilkupiętrowych, materiały użyte do budowy przegrody zewnętrznej determinują zużycie energetyczne. Z tego powodu, jeśli chcemy poprawić wydajność energetyczną budynków, jedną z właściwości fizycznych decydujących o tym, czy dany materiał jest dobrym izolatorem termicznym czy nie, jest przewodnictwo cieplne.

Przy porównaniu przewodnictwa cieplnego głównie używanych materiałów w budownictwie, można potwierdzić w jaki sposób poziom przewodnictwa cieplnego wpływa bezpośrednio na izolację termiczną mieszkania w zależności od wyboru materiałów. Na przykład: materiały tradycyjne jak cegła, wióry drewna lub beton mają wyższy poziom przewodnictwa cieplnego niż materiały izolacyjne, czyli poliuretan lub polistyren. 

Materiał

Przewodnictwo cieplne

Cegła

0,49-0,87 Km/W

Betonowy blok

0,35-0,79 Km/W

Styropian

 0,031-0,050 Km/W

Polistyren ekstrudowany

0,029-0,033 Km/W

Systemy poliuretanowe

0,022-0,028 Km/W

Wełna mineralna

0,031-0,045 Km/W

Perlit ekspandowany

0,040-0,060 Km/W

Wióry drewna

0,038-0,107 Km/W

conductividad térmica del poliuretano 2.jpg

 

Przewodnictwo cieplne poliuretanu

Systemy poliuretanowe są jednym z materiałów oferujących najlepszą izolację termiczną na rynku przy minimalnej grubości. Ta właściwość jest możliwa dzięki niskiemu przewodnictwu cieplnemu poliuretanu. Mimo że różnice poziomów przewodnictwa cieplnego między polistyrenem ekstrudowanym i styropianem, wełną mineralną i systemami z poliuretanu są na papierze wielkości dziesiętnej, jednak przy ich zastosowaniu na budowie, te dziesiętne różnice mogą oznaczać 3-4 cm grubości przy uzyskaniu tej samej wydajności energetycznej przegrody zewnętrznej.

Poza tym, systemy poliuretanowe (wstrzykiwane, projektowane czy w formie paneli) są doskonałym rozwiązaniem w izolacji termicznej budynków. Oprócz niskiego przewodnictwa cieplnego, uzyskują też dobry efekt uszczelniania przegrody zewnętrznej unikając przepływów powietrza oraz przeciągów, które powstają w jej szczelinach. Ten czynnik jest bardzo ważny, ponieważ jeśli takie przeciągi nie zostałyby zredukowane, przewodnictwo cieplne poliuretanu nie byłoby tak efektywne.

 

POBIERZ. Zastosowania poliuretanu w budownictwie

Related post

Dodaj komentarz

ARTYKUŁ MIESIĄCA

System poliuretanowy do uszczelniania pokryć dachowych z Europejską Oceną Techniczną

Urespray P-500 jest elastomerem poliuretanowym stosowanym do uszczelnienia i ochrony wszystkich rodzajów powierzchni. System ten posiada Europejską Ocenę Techniczną (ETE nr 16/0153).

Dowiedz się więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE