Systemy poliuretanowe dla budownictwa i przemysłu

Bezpieczeństwo systemów poliuretanowych w kontakcie z ogniem

Poliuretan, jak wszystkie polimery, jest materiałem organicznym, a w związku z tym palnym. Mimo tego, istnieją pianki poliuretanowe o klasyfikacji od C,s3-d0 do E, więc należy zastosować takie lub inne w zależności od ryzyka, na jakie będą wystawione oraz zgodnie z wymaganiami dotyczących ich przepisów.

Reakcję produktów budowlanych na kontakt z ogniem mierzy się zgodnie z Euroclases. Klasyfikacja produktów według tej normy pozwala na przeprowadzanie testów w warunkach ostatecznego zastosowania. Oznacza to, że jeśli poliuretan ma zostać pokryty innym materiałem (tynkiem laminowanym, cementem włóknistym, metalową płytą...), test oraz klasyfikację przeprowadza się po montażu tych materiałów.

Producenci systemów muszą poświadczyć certyfikatem testowym do jakiej maksymalnej grubości ich systemy sprawdzają się w różnorodnej klasyfikacji w zależności od licznych możliwych warunków lub ostatecznych zastosowań użytkowych.

Seguridad de los sistemas de poliuretano frente al fuego 1.jpg

 

Klasyfikacja według ostatecznego zastosowania użytkowego

Przewodnik G Komisji Europejskiej związany z Dyrektywą w Sprawie Wyrobów Budowlanych oraz Norma UNE-EN 13501 o klasyfikacji reakcji na ogień według Euroclases wymagają klasyfikowania w sytuacji docelowego zastosowania użytkowego. Jednocześnie, zobowiązują do ustalenia w normach produktu warunków montażu okoliczności testowych oraz terminu ważności uzyskanych wyników.

W celu przeprowadzenia testów produktów podczas docelowego stosowania użytkowego, istnieje metoda testowa opisana w Normie UNE-EN 13823, zwana SBI. Natomiast w celu przeniesienia otrzymanej informacji na rynek, istnieje Oznaczenie CE oraz informacja dodatkowa, która powinna zawierać klasyfikację produktu podczas ostatecznego bezpośredniego użycia, oraz dodatkowo, mogą w niej figurować klasyfikacje dla innych miejsc użycia, interesujące dla producenta danego produktu.

 

MONTAŻ

SKŁAD

WYNIK

Bezpośredni

6 mm warstwy cementu włóknistego jako podłoża standardowego

30 mm pianki poliuretanowej 33 kg/m³

E

Otynkowanie cementem

6 mm warstwy cementu włóknistego jako podłoża standardowego

30 mm pianki poliuretanowej 33 kg/m³

Druciana siatka

15 mm zaprawy cementowej

B-s1,d0

Otynkowanie gipsem

6 mm warstwy cementu włóknistego jako podłoża standardowego

30 mm pianki poliuretanowej 33 kg/m³

Druciana siatka

15 mm tynku

B-s1,d0

Pokrywa metalowa

30 mm pianki poliuretanowej 33 kg/m³

0,6 mm ornamentowanej blachy galwanizowanej

B-s3,d0

Pokrywa z cementu włóknistego

30 mm pianki poliuretanowej 33 kg/m³

6 mm falistego cementu włóknistego

B-s2,d0

Panel drewniany

6 mm warstwy cementu włóknistego jako podłoża standardowego

30 mm pianki poliuretanowej 33 kg/m³

40 mm wentylowanej komory powietrza

16 mm drewnianej płyty MDF o klasyfikacji B-s2,d0

B-s2,d0

Laminowany panel gipsowy

6 mm warstwy cementu włóknistego jako podłoża standardowego

30 mm pianki poliuretanowej 33 kg/m³

40 mm wentylowanej komory powietrza

15 mm tynku laminowanego

B-s1,d0*

* Laminowana płyta gipsowo-kartonowa na materiale izolującym Euroclase E: B-s1,d0

Tabela ATEPA (Zrzeszenie Techniczne Poliuretanu Stosowanego) i IPUR (Zrzeszenie Przemysłu Poliuretanu Sztywnego) testów SBI na reakcję na ogień poliuretanu projektowanego w sytuacji ostatecznego zastosowania użytkowego

Seguridad de los sistemas de poliuretano frente al fuego 2.jpg

 

Wnioski na podstawie testów reakcji poliuretanu na ogień

  • Nowe normy europejskie popierają i wymagają klasyfikacji przy ostatecznym zastosowaniu użytkowym, oraz podają rzeczywistą informację na temat zachowania produktu w przypadku pożaru.
  • Znajomość zachowania oraz klasyfikacji produktów w ostatecznym zastosowaniu użytkowym zapewniawiększe bezpieczeństwo na rynku.
  • Ostateczne zastosowanie użytkowe ma na względzie złączenia, mocowania, pokrycia i zabezpieczenia, w związku z czym, w zależności od nich, mogą się pojawić różne klasyfikacje dla tego samego produktu.
  • Do przeprowadzenia tych testów zostały wybrane najbardziej niekorzystne spośród zwyczajowych ostateczne zastosowania użytkowe. Wynik otrzymany dla pianki poliuretanowej projektowanej we wszystkich statecznych zastosowaniach użytkowych poddanych próbie to Euroclase B.
  • Te wyniki pianki poliuretanowej są poparte niewielkim dowiedzionym wskaźnikiem wypadków.

 

Filmy: Reakcja na ogien poliuretanu w stosunku do welny mineralnej

Related post

Dodaj komentarz

ARTYKUŁ MIESIĄCA

System poliuretanowy do uszczelniania pokryć dachowych z Europejską Oceną Techniczną

Urespray P-500 jest elastomerem poliuretanowym stosowanym do uszczelnienia i ochrony wszystkich rodzajów powierzchni. System ten posiada Europejską Ocenę Techniczną (ETE nr 16/0153).

Dowiedz się więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE