Systemy poliuretanowe dla budownictwa i przemysłu

Jakie rodzaje izolacji wstrzykiwanej są na topie?

Materiał izolacyjny termicznie, ogólnie, to taki, którego używa się w budownictwie i innych rodzajach przemysłu w celu poprawy zachowania termicznego przegrody zewnętrznej. Wszystkie materiały używane w budownictwie charakteryzują się mniejszą lub większą opornością na przewodnictwo cieplne. W przypadku niektórych z nich, jak na przykład metale, ta oporność jest bardzo niewielka; inne, bardziej tradycyjne materiały, takie jak drewno lub cegła mają średni poziom oporności; a na koniec, występuje grupa materiałów izolujących o bardzo wysokiej oporności.

Wśród materiałów izolujących termicznie wyróżniają się; wełna mineralna, połączenie polistyrenu ekstrudowanego oraz pianek z poliuretanu. Jednak należy wziąć pod uwagę, że izolacja przegrody zewnętrznej nie tylko zwiększa wydajność energetyczną budynku, ale również gwarantuje jego zdrowotność. Prawidłowa konfiguracja przegrody zewnętrznej jest podstawą w osiągnięciu zdrowotności i komfortu wewnątrz budynków. W związku z tym, obowiązujące przepisy określają minimalny dopuszczalny poziom izolacji potrzebny do zagwarantowania komfortu termicznego oraz jakości powietrza wewnątrz.

tipos de aislamientos para inyectar 1.jpg

Izolacja komór powietrznych

Mówiąc o izolacji fasad budynków, odnosimy się do izolacji stworzonej w większości przypadków w podwójnych murach, z komorą powietrza wewnątrz. To mury stworzone z dwóch równoległych rzędów bloków lub cegieł, między którymi zachowuje się przestrzeń zwana komorą powietrza. Wypełnienie tej komory powietrzem jest podstawą aby zagwarantować prawidłową izolację budynku zgodną z obowiązującymi przepisami.

W zależności od wewnętrznego stanu komory, od tego jak stary jest budynek i od możliwych mostków cieplnych, wybór materiału izolującego oraz technika będą się różnić. Mimo tego, techniki wstrzykiwania różnych systemów izolacyjnych są bardzo rozwinięte, pozwala to na zachowanie dużej kontroli podczas ich stosowania.  

 

Zalety izolacji wstrzykiwanej w komorach powietrza

Izolacja wstrzykiwana jest najprostszą i najbardziej wydajną formą izolacji budynków mieszkalnych w czasie poniżej 24 godzin, uzyskując poprawę izolacji termicznej od pierwszego dnia. Ponieważ nie wymaga to dużych remontów, mieszkańcy budynków nie muszą liczyć się z niewygodami. Izolacja przyczynia się jedynie do poprawienia warunków oraz komfortu termicznego i wydajności energetycznej.

Wstrzykiwanie jest techniką izolacji najbardziej wskazaną w przypadku budynków, które posiadają fasady z komorą powietrza, budowane najczęściej od 1930 do dnia dzisiejszego. Materiały wstrzykiwane osiągają dobrą izolację termiczną wszelkiego rodzaju zatok i wgłębień w budynkach. Jest to możliwe do realizacji zarówno z zewnątrz jak z wewnątrz.

POBIERZ. Najważniejsze aspekty do wzięcia pod uwagę przy wyborze izolacji dla budynku

 

Najczęściej używane materiały w izolacji wstrzykiwanej

Obecnie na rynku wyróżnia się cztery materiały zdatne do izolacji termicznej wstrzykiwanej:

  • Polistyren (ekstrudowany lub styropian)
  • Systemy poliuretanowe
  • Celuloza

Okolice szczelin, fronty okuć czy też złączenia fasady z przegrodą zewnętrzną budynku to najczęstsze punkty konieczne do wzięcia pod uwagę w celu wyboru właściwego materiału, który dopasuje się najlepiej do właściwości każdego budynku.

Poza tym, ważna jest również ocena cech produktu, takich jak zdolność izolacyjna od zimna w zimie czy od ciepła latem (w zależności od obszaru na jakim znajduje się budynek), zdolność wypełnienia komór mniejszych niż 5cm, minimalna średnica wiercenia i liczba potrzebnych wywierceń, reakcja na ogień, odporność na wodę i szczelność w stosunku do pary wodnej.

 

Wstrzykiwanie systemów poliuretanowych do izolacji budynków mieszkalnych

Istnieje kilka rodzajów izolacji wstrzykiwanej, ale poliuretan wyróżnia się ze względu na zdolność do zwiększenia wydajności energetycznej budynków.

tipos de aislamientos para inyectar 2.jpg

Sztywna pianka poliuretanowa jest syntetycznym materiałem z duroplastów, gęsto usieciowanym przestrzennie i nie palnym. Te właściwości powodują, że przy zwyczajowo wymaganych gęstościach do prawidłowej izolacji termicznej, poliuretan zawiera jedynie niewielką część objętości materiału stałego (przy gęstości 30 kg/m3, w przybliżeniu jedynie 3% objętości to materiał stały). Pozwala to na wysoki poziom izolacji w bardzo wąskich komorach powietrza o trudnym dostępie.

Wstrzykiwanie do komór wymaga specjalnej uwagi, zarówno ze względu na ocenę jego zdatności jak i na samo jego wykonanie. Aby zagwarantować prawidłową realizację izolacji, należy wykonać wstrzykiwanie za pomocą rozstawionego wiercenia, zachowując maksymalnie 1 metr odległości między nimi oraz unikając wiercenia w jednej linii. Wstrzykiwanie należy rozpocząć przez dziury usytuowane najniżej, wypełniając komorę powoli z dołu na górę. Jest to spowodowane niską gęstością poliuretanu (między 8 i 12 kg/m3) oraz długim czasem spieniania, dzięki czemu objętość komory nasyca się nie tworząc zbyt dużego nacisku na boczne materiały, ponieważ może dojść do ich pęknięcia.

Oprócz tego, systemy poliuretanowe dodają budynkom sztywności strukturalnej, posiadają dużą przyczepność do różnorodnych powierzchni, poprawiają amortyzację wibracji na powierzchniach i nie wchłaniają wilgoci. Z tego względu, poliuretan wstrzykiwany jest jednym z najczęściej używanych produktów izolacyjnych w ostatnich latach.

POBIERZ. Najważniejsze aspekty do wzięcia pod uwagę przy wyborze izolacji dla budynku

 

 

Related post

Dodaj komentarz

Artykuł miesiąca

Ulepszenia w izolacji budynku poprzez wstrzykiwanie poliuretanu w puste komory wypełnione powietrzem

Ulepszenia w izolacji budynku poprzez wstrzykiwanie poliuretanu w puste komory wypełnione powietrzem

Podczas remontu mieszkania lub innego budynku, właściciele stawiają czoła trudno zwracającym się kosztom, a specjaliści wyzwaniu związanemu między innymi z dużą różnorodnością materiałów izolacyjnych istniejących na rynku.

Dowiedz się więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

UTECH-Europe-Logo.jpg

More about radon
Nuevo llamado a la acción